Uspešno izvedeni projekti sončnih elektrarn s hranilniki

Elgo-Nova sledimo trendom, novi zakonodaji, novim pravilom.

Hranilniki nove li-ion tehnologije zaradi nove zakonodaje obračunavanja prispevkov elektro distribucije (omrežnina, prispevek za priključno moč) postajajo pomemben element za vse odjemalce, saj nam bodo omogočili nižje stroške električne energije zaradi rezanja konic. Izognili se bomo plačevanju presežne moči, katere obračunavanje je predvideno z novo zakonodajo. Namestitve hranilnika omogočajo konfiguracijo polnjenje v blokih s cenejšo energijo in omrežnino kadar ne bo presežne proizvedene energije iz sončne elektrarne. Oddaja shranjene energije v omrežje pa se bo izvajala v blokih z višjimi cenami.

Prednost sončne elektrarne s hranilnikom je tudi v samooskrbi z rezervnim napajanjem v primerih izpadov elektrike iz omrežja. S hranilnikom namreč zagotovimo, da se večina proizvedene energije, ki bi bila oddana v omrežje, shrani in porabi za lastno porabo. To nam omogoča dejansko samooskrbo s porabo lastno proizvedene energije in neodvisnost od trenutnih uredb, cen energije in omrežnine.

Hranilnik pomeni tudi večji izkoristek sončne elektrarne v primerih omejitev moči oddaje v omrežje v soglasju za priključitev, saj hranilnik poskrbi za shranjevanje proizvedene energije, ko je ta večja od naše trenutne porabe.