EU sončna strategija 2025/2030

Evropska komisija je 18. maja 2022 objavila sveženj REPowerEU, ki določa časovni načrt za odpravo odvisnosti od uvoženih ruskih fosilnih goriv. Paket objav je vključeval prvo tovrstno strategijo EU za sončno energijo, ki je povečala ambicioznost solarne energije v Evropi za 43 % in razkrila več korakov za pospešitev uvajanja sončne energije: nove smernice o izdajanju dovoljenj, pobudo za sončne strehe, zvezo solarne PV industrije in partnerstvo Solar Skills.

Moc soncne energije

Namen sončne strategije EU brez primere je zagotoviti pravi okvir za množično uporabo sončne PV energije v Evropi in postavlja nove cilje skoraj 320 GWac (400 GWdc) do leta 2025 in cilj skoraj 600 GWac za sončno energijo v EU do leta 2030 – kar ustreza 750 GWdc . Ta cilj je višji od običajnih projekcij SolarPower Europe Global Market Outlook 672 GWdc do konca desetletja. Od prvotnih predlogov (420 GWac), današnji novi cilj 592 GWac povečuje sončne ambicije EU za 43 %.

Priklop soncne energije

Glavni element za doseganje teh ciljev je uvedba solarnega pogoja na vseh novih javnih in poslovnih stavbah s koristno tlorisno površino nad 250 m² do leta 2026, na vseh obstoječih javnih in poslovnih stavbah s koristno tlorisno površino nad 250 m² do leta 2027, do leta 2029 pa na vseh novogradnjah.

»Do leta 2030 naj bi se delež vetrne in sončne energije v proizvodnih zmogljivostih električne energije podvojil s sedanjih 33 % na 67 %. In do takrat bo sončna energija tudi največji vir električne energije v EU, saj bo več kot polovica prihajala iz streh.”

Kadri Simson, evropski komisar za energijo